Doelstelling molenwerkgroep Oost Groningen

Het doel van de Molenwerkgroep is: het organiseren van cursussen om vakbekwame molenaars op te leiden en een daaruit voortvloeiend streven naar instandhouding van molens. Zij tracht dit te bereiken door:

- samenwerking met andere verenigingen, die streven naar het behoud en het voortbestaan van molens
- samenwerking met het gilde van vrijwillige molenaars ten behoeve van het opleiden van molenaars
- bemiddeling te verlenen bij het bemensen van molens
- bij de overheid, instellingen en particulieren steun te verwerven

 

Hieronder de vier ideeën van studenten van de Hanze Hogeschool

 

De vereniging is in 1974 opgericht.   

info@molenwerkgroepoostgroningen.n

Lidmaatsschap

Het lidmaatschap van Molenwerkgroep Oostgroningen kost slechts €10,00 per kalenderjaar (bij betaling vóór 1 april. Daarna zijn de kosten € 15,00 i.v.m. extra kosten die we moeten maken voor het verzenden van herinneringen)

Bankrekening: NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen

bestuur

Voorzitter:

  Paul Casteleijn

+316 5706 8557

Secretaris:

Sebastian Boer

 +31 6 3616 3444

secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl

Puutholder:   

   Cees Nanninga +31 6-2873 4317

Leden:      Jan Kugel +31 596 -562 894

              Chris Stuut +31 6 8011 3971

Redactie muldersnijs

Hemmo Poppen  

 redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

Onderhoud website

Joep Gründemann  

 site@molenwerkgroepoostgroningen.nl