Juli

Augustus

September

14 en 15

Open monumentendagen

Oktober

zaterdag 19

Vandaag wordt er op een nog nader te bepalen wijze stilgestaan bij het 50e jubileum van het ontstaan van onze vereniging. 

November

5 november

Najaarsbijeenkomst Molenwerkgroep